Rovira i Serrabassa, Miquel


Vic, 28 de març del 1882
Vic, 24 de juny del 1957

Organista, director coral i compositor.