Sendra


s. XIXDirector coralAPUNTS BIOGRÀFICS

–  “el dia 18 de Enero de 1879 se dió por la sociedad coral “La Fraternidad”, en Figueras, Cataluña, una serenata á la tiple Sra. Bonamich, bajo la dirección del Sr. Sendra”.

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 321
Madrid, 1881

Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’arxiu________________________________________________________________________________________


Qui, amb rigor històric i autenticitat, pugui i vulgui facilitar alguna o algunes dades del “currículum musical” del Sr. Sendra, per poder-les incloure, si escau,  en aquesta fitxa, pot adreçar-se a: info@arxmusical-massague.com ________________________________________________________________________________________