Sugranyés, Josep


s. XIXGuitarrista i director coral.
BIOGRAFIES BREUS

Freixas i Vivó, Josep
Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segle XX (*)    Pàg. 54
Escola Municipal de Música de Terrassa i Arxiu Tobella
Terrassa, 1980


(*) Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l´Arxiu