Agramont, A.

Agramont, A.

Compositor

APUNTS BIOGRÂFICS

‹Hi ha a Terrassa altres compositors de sardanes, entre els quals esmentarem el nom de A. Agramont.»

L’Ambient cultural a Terrassa 1877-1977, pàg.266
Paulina Pi de la Serra
Caixa d’Estalvis de Terrassa. Terrassa, desembre del 1978
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF