Agramont i Quintana, Antoni

Agramont i Quintana, Antoni

Castelló d´Empúries, 1858
Castelló d´Empúries, 1906

Mestre de fiscorn, director de cobla i compositor.

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Aviñoa, Xosé
Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, Pàg. 26
Autor de l’article: Aviñoa, Xosé

Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: novembre  del 2017