Aguiló i Fuster, Marià

Aguiló i Fuster, Marià

Palma de Mallorca, 1825
Barcelona, 1897

Folklorista. Poeta, filòleg i bibliògraf.

Variants trobades en el nom del músic:
Aguiló, Mariano

APUNTS BIOGRÀFICS

Gómez Amat, Carlos 
Historia de la música española. Siglo XIX. Vol. V,  Pàg, 295, 297
Alianza Música. Madrid, 1988
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu.

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, Pàg. 27-28
Autor de l’article: Ayats, Jaume
Edicions 62 .Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: novembre del 2017