Ainaud i Sánchez, Enric

Ainaud i Sánchez, Enric

Alacant, 1875
Barcelona, 1958

Violinista, mestre de violí i compositor

Variants trobades en el nom del músic:
Ainaud Sánchez, Enrique
Ainaud, Henrique

APUNTS BIOGRÀFICS

Fou:

  • Director i Fundador de la “Academia Ainaud”
  • Profesor del Colegio de los HH. de las Escuelas Cristianas
  • Ex-Profesor de la “Academia Crickboom”
  • Ex-violinista, por oposición, de los conciertos de la Academia Nacional de Música de Paris.
  • Ex-maestrino del Conservatorio del Liceo de S.M. Doña Isabel II
  • etc. etc.
    Aquests càrrecs i funcions han estat extrets de la portada del sisè quadern del  Método de Violín, Teórico i Práctico  de Enrique Ainaud,editat per Iberia Musical de Barcelona. No hi consta la data de l’edició.
    Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu
BIOGRAFIES BREUS

Diccionario de la Música Ilustrado. Tomo I, pág. 28
Varis autors. Direcció tècnica: JaumePahisa i Clemente  Lozano
Central Catalana de Publicaciones. Barcelona, abans del 1936

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg. 28
Varis autors.
Coordinació: Xosé Aviñoa
Autora de l’article: Mònica Pagès

Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022image_pdfDescarregar PDF