Ainaud i Sánchez, Enric *

Ainaud i Sánchez, Enric

Alacant, 1875
Barcelona, 1958

Violinista, mestre de violí i compositor

Variants trobades en el nom del músic:
Ainaud Sánchez, Enrique
Ainaud, Henrique

 

APUNTS BIOGRÀFICS

Fou:
Director i Fundador de la “Academia Ainaud”
Profesor del Colegio de los HH. de las Escuelas Cristianas
Ex-Profesor de la “Academia Crickboom”
Ex-violinista, por oposición, de los conciertos de la Academia Nacional de Música de Paris.
Ex-maestrino del Conservatorio del Liceo de S.M. Doña Isabel II
etc. etc.

Aquests càrrecs i funcions han estat extrets
de la portada del sisè quadern del
Método de Violín, Teórico i Práctico  de Enrique Ainaud,
editat per Iberia Musical de Barcelona.
No hi consta la data de l’edició.
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Aviñoa, Xosé
Autora de l’article:  Pagès, Mònica
Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, pàg. 28
Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Varis autors. Direcció tècnica: Pahisa, Jaume i Lozano, Clemente
Diccionario de la Música Ilustrado. Tomo I, pág. 28
Central Catalana de Publicaciones. Barcelona, abans del 1936

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: agost del 2017