Alabau i Pagès, Joaquim

Alabau i Pagès, Joaquim

(n) Barcelona, 19–

Violoncel·lista.


Última actualització: novembre del 2017