Alabern i Aguilar, Roc

Alabern i Aguilar, Roc

Calella de … 23 d’octubre del 1913
Barcelona, 18 de maig del 2008

Violinista

 

BIOGRAFIES BREUS

Freixas i Vivó, Josep
Musiquer terrasenc. 224 fitxes biogràfiques, pàg. 191-193

Fundació Torre del Palau, Terrassa, 2011
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: setembre del 2017