Alabern i Aguilar, Roc

Alabern i Aguilar, Roc

Calella de … 23 d’octubre del 1913
Barcelona, 18 de maig del 2008

Violinista

BIOGRAFIES BREUS

Musiquer terrassenc. 224 fitxes biogràfiques, pàg. 172, 191-193
Josep Freixas i Vivó

Fundació Torre del Palau, Terrassa, 2011
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF