Albert i Arnau, Josep M.

Albert i Arnau, Josep M.

Cistella, 1897
Figueres, 1987

Organista i compositor

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinador general: Totosaus i Martorell, Josep M.
Autor de l’article:  Marquès i Planagumà, Josep M
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, Pàg. 42

Generalitat de Catalunya. Editorial Claret – Barcelona, 1998
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització:  novembre del 2017