Alberdi Recalde, Lope

Alberdi Recalde, Lope

Gernika, 24 de setembre del 1870
Barcelona, 1948

Constructor d’orgues

BIOGRAFIES BREUS

Diccionario de la Música Ilustrado. Vol. I , pàg. 35
Varis autors.
Direcció tècnica:  Jaume Pahissa i Clemente Lozano

Central Catalana de Publicaciones. Barcelona, abans del 1936
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF