Albereda, Marcià

Albereda, Marcià

Segles XVI – XVII

Compositor i mestre de capella

Variants trobades en el nom del músic:
Albareda, Marcià

 

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: Rifé i Santaló, Jordi
Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, pàg, 29

Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Varis autors. Coordinador general: Totosaus i Martorell, Josep M.
Autor de l’article: Gregori, Josep M.
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, pàg. 39
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret. Barcelona, 1998

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Ùltima actualització: novembre del 2017