Albereda, Marcià

Albereda, Marcià

Segles XVI – XVII

Compositor i mestre de capella

Variants trobades en el nom del músic:
Albareda, Marcià

BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg, 29
Varis autors.
Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: Jordi  Rifé i Santaló,

Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, pàg. 39
Varis autors.
Coordinador general:  Josep M. Totosaus i Martorell
Autor de l’article: Josep M. Gregori

Generalitat de Catalunya. Editorial Claret. Barcelona, 1998

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Ultima actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF