Albert i Ribas, Lluís

Albert i Ribas, Lluís

Barcelona, 14 de juny del 1923
L’Escala, 25 de juny del 2021

Compositor, director i musicògaf dins l’àmbit sardanistic

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Autora  de l’article: Ramió i Diumenge, Concepció

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, Pàg. 31-32
Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: juliol del 2021