Albert i Ribas, Lluís

Albert i Ribas, Lluís

Barcelona, 14 de juny del 1923
L’Escala, 25 de juny del 2021

Compositor, director i musicògraf dins l’àmbit sardanístic

BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, pàg. 31-32
Varis autors.
Coordinació: Xosé Aviñoa
Autora  de l’article: Concepció Ramió i Diumenge
Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF