Albet i Vila, Montserrat

Albet i Vila, Montserrat

Barcelona, 1927
Barcelona, 10 d’abril del 2013

Musicòloga i musicògrafa

BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg.32
Varis autors.
Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: Mariano  Lambea

Edicions 62, Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF