Albet i Vila, Montserrat

Albet i Vila, Montserrat

Barcelona, 1927
Barcelona, 10 d’abril del 2013

Musicòloga i musicògrafa

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Aviñoa Xosé
Autor de l’article: Lambea, Mariano

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, pàg.32
Edicions 62, Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització novembre del 2017