Alcover i Sureda, Antoni Maria

Alcover i Sureda, Antoni Maria

Manacor, Mallorca, 1862
Palma de Mallorca, 1932

Folklorista i  lingüista

 BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinador general: Totosaus i Martorell, Josep M.
Autor de l’article: Massot i Muntaner, Josep
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, Pàg. 47-48
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret. Barcelona, 1998
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: novembre del 2017