Alcover i Sureda, Antoni Maria

Alcover i Sureda, Antoni Maria

Manacor, Mallorca, 1862
Palma de Mallorca, 1932

Folklorista i  lingüista

 BIOGRAFIES BREUS

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, pàg. 47-48
Varis autors. Coordinador general: Josep M. Totosaus i Martorell
Autor de l’article: Josep Massot i Muntaner
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret. Barcelona, 1998

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF