Aldomar, Pere Joan

Aldomar, Pere Joan

?, segle XV
?, segle XVI

Mestre de capella i compositor

APUNTS BIOGRÂFICS
  • Mestre de capella de la catedral de Barcelona (1506).
  • Cantor de la capella de Ferran el Catòlic (1508).
BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Aviñoa, Xosé
Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, Pàg. 33
Autor de l’article: Bernadó, Marius

Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

 Varis autors. Coordinador general: Totosaus i Martorell, Josep M.
Autor de l’article: Gregori, Josep M.
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, Pàg. 49

Generalitat de Catalunya. Editorial Claret.  Barcelona, 1998
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització:  novembre del 2017