Aldomar, Pere Joan

Aldomar, Pere Joan

?, segle XV
?, segle XVI

Mestre de capella i compositor

APUNTS BIOGRÂFICS
  • Mestre de capella de la catedral de Barcelona (1506).
  • Cantor de la capella de Ferran el Catòlic (1508).
BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear. Vol. IX, diccionari, pàg. 33
Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: Marius Bernadó

Edicions 62. Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, pàg. 49
Varis autors. Coordinador general: Josep M. Totosaus i Martorell
Autor de l’article: Josep M. Gregori
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret.  Barcelona, 1998
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització:  abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF