Alegre i Puech, Pere

Alegre i Puech, Pere

Terrassa, 20 de juliol del 1909
Terrassa, 2 de gener del 1987

Pianista i compositor

BIOGRAFIES BREUS

Freixas i Vivó, Josep
Musiquer terrasenc. 224 fitxes biogràfiques. Pàg. 125, 174, 176-177  

Fundació Torre del Palau. Terrassa, 2011
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: setembre del 2017