Alegre i Puech, Pere

Alegre i Puech, Pere

Terrassa, 20 de juliol del 1909
Terrassa, 2 de gener del 1987

Pianista i compositor

BIOGRAFIES BREUS

Musiquer terrassenc. 224 fitxes biogràfiques, pàg. 125, 174, 176-177  
Josep Freixas i Vivó
Fundació Torre del Palau. Terrassa, 2011

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022


image_pdfDescarregar PDF