Alegre i Puig, Martí

Alegre i Puig, Martí

Terrassa, 9 de novembre del 1875
Terrassa, 17 d’abril del 1917

Director coral i compositor

BIOGRAFIES BREUS

Freixas i Vivó, Josep
Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segle XX.  Pàg.
76, 77, 81, 89, 93
Escola Municipal de Música de Terrassa. Arxiu Tobella. Terrassa, 1980
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Freixas i Vivó, Josep
Musiquer terrasenc. 224 fitxes biogràfiques, Pàg. 76, 77, 80-81, 84, 90, 125, 154  

Fundació Torre del Palau. Terrassa, 2011
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

DOCUMENTS DIVERSOS

   Factura de la compra d’unes partitures
                                                                                                                                                                                           Del fons documental de l’Arxiu


Última actualització: setembre del 2017