Alegre i Puig, Martí

Alegre i Puig, Martí

Terrassa, 9 de novembre del 1875
Terrassa, 17 d’abril del 1917

Director coral i compositor

BIOGRAFIES BREUS

Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segle XX, pàg. 76, 77, 81, 89, 93
Josep Freixas i Vivó
Escola Municipal de Música de Terrassa. Arxiu Tobella. Terrassa, 1980

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

Musiquer terrassenc. 224 fitxes biogràfiques, pàg. 76, 77, 80-81, 84, 90, 125, 154  
Josep Freixas i Vivó
Fundació Torre del Palau. Terrassa, 2011

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

DOCUMENTS DIVERSOS

   Factura de la compra d’unes partitures
                                                                                                                                                                                           Del fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022

image_pdfDescarregar PDF