Alemany i Riera, Lluís

Alemany i Riera, Lluís

Vic, 1904
Vic, 1990

Músic, compositor i poeta

APUNTS BIOGRÀFICS
  • És autor de goigs, tant pel que fa a la música com a la lletra.
BIOGRAFIES BREUS

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I, pàg. 52-53
Varis autors.  Coordinador general: Josep M.Totosaus i Martorell
Autor de l’article: Ignasi Roviró i Alemany
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret. Barcelona, 1988
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: abril del 2022

image_pdfDescarregar PDF