Aleu, Joana

Aleu, Joana

?, 18–
?, 19–

Cantatriu i profesora de cant

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Direcció tècnica: Pahissa, Jaume i Lozano, Clemente
Diccionario de la Música Ilustrado. Vol. I , Pàg. 36 i 40 
Central Catalana de Publicaciones. Barcelona, abans del 1936
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: novembre del 2017