Altisent i Ceardi, Joan

 

Altisent i Ceardi, Joan

Barcelona, 1891
Barcelona, 1971

Compositor

APUNTS BIOGRÀFICS  

Marco, Tomás
Historia de la música española. Siglo XX. Vol. VI, Pàg. 93, 345
Alianza Música – Madrid, 1989
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: Xosé Aviñoa
Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, Pàg. 37-38
Edicions 62 – Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


A l’Arxiu hi tenim altres dades i informacions pendents de publicar

Última actualització: febrer del 2021