Amargós i Altisent, Joan Albert

Amargós i Altisent, Joan Albert

Barcelona, 2 d’agost del 1950

 

Clarinetista i compositor

APUNTS BIOGRÀFICS 

Marco, Tomás
Historia de la música española. Siglo XX. Vol. VI. Pàg.315
Alianza Música – Madrid, 1989
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans.  Pàg. 13-15
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya – Barcelona, 1989
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: López, Begoña
Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, Pàg. 38-39
Edicions 62 – Barcelona, 2003
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


              A l’Arxiu hi tenim altres dades i informacions pendents de publicar

                 Última actualització, febrer del 2018