Amargós i Altisent, Joan Albert

Barcelona, 2 d’agost del 1950

CompositorBIOGRAFIES BREUS SOBRE JOAN ALBERT AMARGÓS i ALTISENT

Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans.  Pàg. 13-15
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1989
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu
Altres continguts:
               Catàleg d’obres
Catàleg d’enregistraments