Amorós i Sirvent, Amanci   

Amorós i Sirvent, Amanci

Agullent, 1854
Sant Cugat del Vallès,  1925

Pedagog musical i compositor

 

BIOGRAFIES BREUS

Història de la Música Catalana Valenciana i Balear.  Vol. IX, diccionari, pàg. 41
Varis autors. Coordinació: Xosé Aviñoa
Autor de l’article: J. Enrique   Pelàez Malagón
Edicions 62 – Barcelona, 2003

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització: maig del 2022

image_pdfDescarregar PDF