Anglada i Alier, Josep

Anglada i Alier, Josep

Tàrrega, 1825
Vic, 1887

Mestre de Capella. Poeta

APUNTS BIOGRÀFICS

«presbítero y chantre de capilla en la catedral de Vich en diciembre  de 1861, y además cantante A. de sociedad.»

Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.
Vol. IV,  pàg. 16

Baltasar Saldoni
Madrid, 1881

Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

BIOGRAFIES BREUS

Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I. Pàg. 83
Varis autors. Coordinador general: Josep M.Totosaus i Martorell
Autora de l’article: Maria Mercè Miró
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret – Barcelona, 1988
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització; maig del 2022


image_pdfDescarregar PDF