Anglada i Alier, Josep

Anglada i Alier, Josep

Tàrrega, 1825
Vic, 1887

Mestre de Capella. Poeta

APUNTS BIOGRÀFICS

«presbítero y chantre de capilla en la catedral de Vich en diciembre  de 1861, y además cantante A. de sociedad.»

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos Españoles.  Vol. IV,  Pàg. 16

Madrid, 1881
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu

BIOGRAFIES BREUS

Varis autors
Autora de l’article:
Miró, Maria Mercè
Diccionari d’Història Eclesiàstica de Catalunya. Vol. I. Pàg. 83
Generalitat de Catalunya. Editorial Claret – Barcelona, 1988
Amb exemplar al fons documental de l’Arxiu


Última actualització; febrer del 2021