Badiella i Ribas, Emili

Terrassa, 1875
Terrassa, 1929

Promotor cultural.

BIOGRAFIES BREUS

Freixas i Vivó, Josep
Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segleXX  (*)   Pág.82
Escola Municipal de Música de Terrassa i Arxiu Tobella
Terrassa,1980(*) Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l´Arxiu