Badrinas i Escudé, Antoni


Terrassa, 1882
Barcelona, 1969

Músic.Pintor, mobilista i decorador.BIOGRAFIES BREUS

Freixas i Vivó, Josep
Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segleXX  (*)   Pág.93
Escola Municipal de Música de Terrassa i Arxiu Tobella
Terrassa,1980(*) Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l´Arxiu