Badrinas i Falguera, Jacint

Terrassa, 1817
Terrassa, 1897

Director coral

BIOGRAFIES BREUS

Músics Terrassencs o vinculats a Terrassa, nascuts abans del segleXX  (*)   Pág. 53
Escola Municipal de Música de Terrassa i Arxiu Tobella
Terrassa,1980
(*) Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l´Arxiu