Brugal, Francesc


s. XIXOrganista
EclesiàsticVARIANTS TROBADES EN LA DENOMINACIÓ DEL PERSONATGE

Burgal, Francesc
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
FRANCESC BRUGAL

Amb constància al fons documental de l’Arxiu

“organista de la iglesia de Jerusalen en Barcelona á fines de 1863”.

Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 45
Madrid, 1881