Cabot, Emília


s. XIX

Cantatriu

APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
EMÍLIA CABOT
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

-“cantante A. que vivia en Barcelona en 1861”
 
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 48
Madrid, 1881