Cabot i Rovira, Joaquim


Barcelona, 1861
Barcelona, 1951Orfebre, financer, escriptor i polític.
APUNTS BIOGRÀFICS SOBRE
JOAQUIM CABOT i ROVIRA
Amb constància al fons documental de l’Arxiu

– Fou president de l’Orfeó Català entre els anys 1902 i 1935. Durant la seva presidència es construí el Palau de la Música Catalana i es fundà la Revista Musical Catalana (1904-1936).BIOGRAFIES I ESTUDIS SOBRE
JOAQUIM CABOT i ROVIRA
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu

Varis autors (Lluís Millet, Amadeu Vives, A.Nicolau, Joan Tomas, Joan Llongueres, Joan Puntí i altres)
L’Orfeó Català a Joaquim Cabot i Rovira
Homenatge”. Publicació feta amb motiu de festejar els XXV anys d’exercir de president.
Orfeó Català
Barcelona, 1930