Casablancas i Domingo, Benet

Sabadell, 1956
Compositor.
BIOGRAFIES BREUS

Associació Catalana de Compositors
68 Compositors Catalans.  Pàg. 70-74
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Barcelona, 1989
         Conté llista d’obres
         Conté llista d’altres treballs i publicacions
         Conté discografia
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu