Casals i Defilló, Pau

El Vendrell, 29 de desembre del 1876. Dia 30 segon…
San Juan (Puerto Rico), 22 d’octubre del 1973

Violoncel.lista, director d´orquestra i compositor.

OBRES MUSICALS DE
PAU CASALS I DEFILLÓ

En diferents biografies, la producció de Pau Casals és incompleta i en altres exagerada. És oportú pun­tualitzar la totalitat de les seves obres, com també les dates de llur composició, que són com segueix:1892
Minuet per a instruments de corda
A tu! i Queixa (Cançons de Joan Ramon)

1893
Missa de Glòria. Cor i orgue
Preludi per a piano
Quartet de corda
Romança
(Henri Heine)
Balada per a piano
Pastoral per a violoncel i piano
Cançó catalana per a piano
1894
Quatre romances sense paraules per a piano1895
Dos preludis orgànics 1 i 2
Cançó catalana núm. 1 (Jacint Verdaguer) Orquestració, Enric Casals
Cançó catalana núm. 2 (Apel·les Mestres)
Mazurca per a piano1896
Cançó catalana núm. 3 (Apel·les Mestres)
Cançó catalana núm. 4 (Apel·les Mestres)
En Sourdine (Paul Verlaine)
Andante i Reverie per a violoncel i piano

1897
Cançó catalana
(Apel·les Mestres)
Adiós (Ramon Soler)
Romança i Fulla d’Àlbum per a violoncel i piano

1898
La Visió de Fray Martín.
Poema simfònic (Núnez de Arce)
Preludi orgànic núm. 31899
Au Cemitière au jour des morts
(François Copée)

1902
Absence
(Matthew Arnold)1909
Festívola,
sardana per a cobla

1927
La Processó de Sant Fèlix a Vilafranca,
per a violoncels. Instrumentació per a gran or­questra,
Enric Casals
1932 
Salve Montserratina, per a cor d’homes i orgue
Rosari de la Verge de Montserrat1933
O vos omnes, per a cor mixt
Ave Maria, de l’Abat Marcet1934
Eucarísticaper a cor i orgue1935
Cançó de Bressol (Joan Llongueras)
Poema per a violoncel i piano
De cara al mar
(Joan Llongueras)1936 
Balada de la Nova Solveig (Ventura Gassol). Orquestració, Enric Casals1938
Cançó dels elefants(P. Jaquetti)1939 
Rosa de Nadal, per a piano

1940 
Silenci (J. Alavedra)

1942
Set paraules de Jesús en Creu,
per a con­tralt i piano
Nigra sum (decepta ex Canticis),per a cor i tres veus
Recordaré Virgo Mater, per a cor mixt i orgue
Cançó a la Verge, 
per a cor i orgue

1943
Sant Martí del Canigó (Sardana de l’exili). Orquestracions per a cobla, orquestra clàs­sica i gran orquestra, Enric Casals
Preludi per a piano1944-1960
El Pessebre. Oratori (Joan Alavedra) per a solistes, cor mixt i orquestra. Orquestració, Enric Casals1950
Misteri. Oratori escenificat (Josep S. Pons). Orquestració, Enric Casals1955
Minuetto per a piano1957
Tres estrofàs de amor (Tomàs Blanco). Or­questració, Enric Casals1958
Ven a mi (Maria García Lema)1959
Oració a la Verge de Montserrat (Carles Gubern)
Himne Escola Vila Prades (E. Renta Lugo)
El Ángel travieso (R. Montánez)1965
Cançó de l’Avi
(Carles Gubern)
Coral de Navidad (José Passalacqua)1968
Plegaria a la Virgen de la Providencia (R. Montáñez)
Himne de les Nacions Unides (W. H. Auden) per a cor mixt i orquestra. Orquestra­ció, Enric Casals1946-1972
Sonata per a piano i violí. (El darrer movi­ment inacabat)

Text extret de les pàgines 322-324 del llibre:

Enric Casals (L’autor ha renunciat als seus drets sobre la present edició)
PAU CASALS, dades biogràfiques inèdites, cartes íntimes i records viscuts. 
Editorial Pòrtic. Col·lecció Memòries núm.26
Barcelona, 1979
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu
 


image_pdfDescarregar PDF