Casals i Defilló, Pau

El Vendrell, 29 de desembre del 1876. Dia 30 segon…
San Juan (Puerto Rico), 22 d’octubre del 1973
Violoncel.lista, director d´orquestra i compositor.OBRES MUSICALS DE
PAU CASALS I DEFILLÓ
En diferents biografies, la producció de Pau Casals és incompleta i en altres exagerada. És oportú pun­tualitzar la totalitat de les seves obres, com també les dates de llur composició, que són com segueix:


1892  
Minuet per a instruments de corda
A tu! i Queixa (Cançons de Joan Ramon)

1893   
Missa de Glòria. Cor i orgue
Preludi per a piano
Quartet de corda
Romança
(Henri Heine)
Balada per a piano
Pastoral per a violoncel i piano
Cançó catalana per a piano


1894            
Quatre romances sense paraules per a piano


1895            
Dos preludis orgànics 1 i 2
Cançó catalana núm. 1 (Jacint Verdaguer) Orquestració, Enric Casals
Cançó catalana núm. 2 (Apel·les Mestres)
Mazurca per a piano


1896  
Cançó catalana núm. 3 (Apel·les Mestres)
Cançó catalana núm. 4 (Apel·les Mestres)
En Sourdine (Paul Verlaine)
Andante i Reverie per a violoncel i piano

1897     
Cançó catalana
(Apel·les Mestres)
Adiós
(Ramon Soler)
Romança
i Fulla d’Àlbum per a violoncel i piano

1898    
La Visió de Fray Martín.
Poema simfònic
(Núnez de Arce)
Preludi orgànic núm. 3


1899    
Au Cemitière au jour des morts
(François
Copée)

1902  
Absence
(Matthew Arnold)


1909  
Festívola,
sardana per a cobla

1927
La Processó de Sant Fèlix a Vilafranca,
per a violoncels. Instrumentació per a gran or­questra,
Enric Casals


1932   
Salve Montserratina, per a cor d’homes i
orgue
Rosari de la Verge de Montserrat


1933                
O vos omnes, per a cor mixt
Ave Maria, de l’Abat Marcet


1934                
Eucarística
per a cor i orgue


1935                
Cançó de Bressol (Joan Llongueras)
Poema per a violoncel i piano
De cara al mar
(Joan Llongueras)


1936      
Balada de la Nova Solveig (Ventura Gassol). Orquestració, Enric Casals


1938                
Cançó dels elefants
(P. Jaquetti)


1939                
Rosa de Nadal,
per a piano

1940                
Silenci
(J. Alavedra)

1942
Set paraules de Jesús en Creu,
per a con­tralt i piano
Nigra sum (decepta ex Canticis),
per a cor i tres veus
Recordaré Virgo Mater,
per a cor mixt i orgue
Cançó a la Verge, 
per a cor i orgue


1943  
Sant Martí del Canigó (Sardana de l’exili). Orquestracions per a cobla, orquestra clàs­sica i gran orquestra, Enric Casals
Preludi per a piano


1944-1960
El Pessebre. Oratori (Joan Alavedra) per a solistes, cor mixt i orquestra. Orquestració, Enric Casals


1950  
Misteri. Oratori escenificat (Josep S. Pons). Orquestració, Enric Casals


1955  
Minuetto per a piano


1957             
Tres estrofàs de amor (Tomàs Blanco). Or­questració, Enric Casals


1958             
Ven a mi (Maria García Lema)


1959             
Oració a la Verge de Montserrat (Carles Gubern)
Himne Escola Vila Prades (E. Renta Lugo)
El Ángel travieso (R. Montánez)


1965  
Cançó de l’Avi
(Carles Gubern)
Coral de Navidad (José Passalacqua)


1968  
Plegaria a la Virgen de la Providencia (R. Montáñez)
Himne de les Nacions Unides (W. H. Auden) per a cor mixt i orquestra. Orquestra­ció, Enric Casals


1946-1972
Sonata per a piano i violí. (El darrer movi­ment inacabat)


Text extret de les pàgines 322-324 del llibre:

Enric Casals (L’autor ha renunciat als seus drets sobre la present edició)
PAU CASALS, dades biogràfiques inèdites, cartes íntimes i records viscuts. 
Editorial Pòrtic. Col·lecció Memòries núm.26
Barcelona, 1979
Amb exemplar al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu