Clusells, Gregori


s. XVIII
OrganistaAPUNTS BIOGRÀFICS

– “notable organista de Santa María del Mar de Barcelona en 1737”.


Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 65
Madrid, 1881
– Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu