Dordal, Manuel

s. XIX
Músic i teòric musicalAPUNTS BIOGRÀFICS

-“en Octubre de 1867 publicó en Barcelona “Cartilla para piano”, etc., y en Febrero de 1868 la segunda edicion de dicha obra. En 1870 dió a luz en la propia ciudad el “Árbol sinóptico de los acordes musicales”, y en Agosto de 1876, repitió otra publicacion del Árbol sinóptico”, y además
otro de los “intervalos, distancias é inversiones” de la escala musical”.
Saldoni, Baltasar
Diccionario Biográfico-Bibliográfico de Efemérides de Músicos
Españoles.  Vol. IV, pàg. 84
Madrid, 1881
– Amb exemplar facsímil al fons de llibres i opuscles de l’Arxiu 


 


__________________________________________________________________________________


Qui, amb rigor històric i autenticitat, pugui i vulgui facilitar alguna o algunes dades del “currículum musical” de Manuel Dordal, per poder-les incloure, si escau,  en aquesta fitxa, pot adreçar-se a: info@arxmusical-massague.com
__________________________________________________________________________________