B – Història de la música catalana valenciana i balear (03). Del Romanticisme al Nacionalisme. Segle XIX


Història de la música catalana valenciana i balear (03). Del Romanticisme al Nacionalisme. Segle XIX
Aviñoa, Xosé – Carbonell, Jaume – Cortès, Francesc
Direcció: Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona 2000


 Núm. d’ordre intern: B-0005


image_pdfDescarregar PDF