B – Història de la música catalana valenciana i balear (04). Del Modernisme a la Guerra Civil (1900-1939)


Història de la música catalana valenciana i balear (04). Del Modernisme a la Guerra Civil (1900-1939)
Aviñoa, Xosé
Direcció: Aviñoa, Xosé
Edicions, 62
Barcelona, 1999


 Núm. d’ordre intern: B-0006


image_pdfDescarregar PDF