B – Història de la música catalana valenciana i balear (05). De la postguerra als nostres dies


Història de la música catalana valenciana i balear (05). De la postguerra als nostres dies
Aviñoa, Xosé – Radigales, Jaume – Artís, Pere – Galbis, Vicent – Company, Joan – Guàrdia, Jordi – Bonastre, Francesc –
Cureses, Marta
Direcció: Aviñoa, Xosé
Edicions 62
Barcelona, 2002


  Núm. d’ordre intern: B-0007


image_pdfDescarregar PDF