C – El mestre Morera i el seu móm


El mestre Morera i el seu móm
Planes, Ramon
Editorial Pòrtic
Barcelona, 1972
 


  Núm. d’ordre intern: C-0049